Säännöt & Ehdot

Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2022

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkuperäinen kirjain on isolla alkukirjaimella, on merkityksiä, jotka on määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on oltava sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan:

  • Tytäryhtiö tarkoittaa yhteisöä, joka hallitsee, on osapuolen määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa osapuolen kanssa, jossa "määräysvalta" tarkoittaa vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, oman pääoman ehtoisista osuuksista tai muista arvopapereista, joilla on äänioikeus hallituksen jäsenten tai muun hallintoviranomaisen valinnassa.
  • Maa viittaa seuraaviin: New York, Yhdysvallat
  • Yritys (jota tässä sopimuksessa kutsutaan joko "yhtiöksi", "meiksi", "meistä" tai "meidän") viittaa vastaaviin Kamereihin.
  • Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, joka voi käyttää Palvelua, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.
  • Palvelu viittaa verkkosivustoon.
  • Ehdot (joihin viitataan myös nimellä "Ehdot") tarkoittavat näitä käyttöehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja Yrityksen välillä Palvelun käytöstä. Tämä käyttöehtoja koskeva sopimus on luotu käyttöehtogeneraattorin avulla.
  • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), jota Palvelu voi näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville.
  • Verkkosivusto viittaa samankaltaisiin kameroihin, joihin pääsee https://www.similarcams.com
  • Tarkoitat henkilöä, joka käyttää tai käyttää Palvelua, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua soveltuvin osin.

Tunnustus

Nämä ovat käyttöehdot, jotka koskevat tämän palvelun käyttöä ja sinun ja Yrityksen välistä sopimusta. Näissä Käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Koskien Palvelun käyttöä.

Palveluun pääsysi ja sen käyttösi edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos olet eri mieltä jostakin näiden käyttöehtojen osasta, et voi käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsysi Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt yrityksen tietosuojakäytännön ja noudatat sitä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntömme ja menettelymme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja paljastamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kerrotaan sinulle tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä. Lisäksi tunnustat ja hyväksyt, että Yhtiö ei ole vastuussa tai vastuussa, suoraan tai epäsuorasti, mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään johtuvan tällaisen sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta, joka on saatavilla tällaisilla verkkosivustoilla tai palveluilla tai niiden kautta.

Suosittelemme, että luet vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Lopettaminen

Voimme lopettaa tai keskeyttää pääsysi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta, mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoitus

Huolimatta vahingoista, joita sinulle saattaa aiheutua, Yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu minkä tahansa tämän ehtojen määräyksen nojalla ja yksinomainen oikeussuojakeinosi kaikesta edellä mainitusta rajoittuu summaan, jonka olet tosiasiallisesti maksanut Palvelun kautta, tai 100 USD: iin, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vahingot, jotka johtuvat voittojen menetyksestä, tietojen tai muiden tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menetyksistä, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua tai liittyvät siihen millään tavalla, kolmannen osapuolen ohjelmistot ja/tai kolmannen osapuolen laitteistot, joita käytetään Palvelussa tai muuten minkä tahansa tämän ehtojen määräyksen yhteydessä), vaikka Yhtiölle tai mille tahansa toimittajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka oikeussuojakeino ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

Jotkut osavaltiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä päde. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

"SELLAISENAAN" ja "SAATAVUUDEN MUKAAN" Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle "SELLAISENAAN" ja "SAATAVUUDEN MUKAAN" ja kaikkine vikoineen ja virheineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Yhtiö, omasta puolestaan ja Tytäryhtiöidensä ja niiden lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta, nimenomaisesti kiistää kaikki Palveluun liittyvät nimenomaiset, oletetut, lakisääteiset tai muut takuut, mukaan lukien kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta, ja takuut, jotka voivat syntyä kaupankäynnistä, suorituskyvystä, käytöstä tai kauppakäytännöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö ei anna mitään takuuta tai sitoumusta eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu täyttää vaatimuksesi, saavuttaa kaikki halutut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai on virheetön tai että mahdolliset virheet tai viat voidaan korjata tai korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, Yritys tai mikään yrityksen palveluntarjoaja ei anna minkäänlaisia suoria tai epäsuoria esityksiä tai takuita: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta tai siihen sisältyvistä tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista; (ii) että Palvelu on keskeytymätön tai virheetön; (iii) palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelu, sen palvelimet, sisältö tai sähköpostit, jotka on lähetetty Yhtiöltä tai sen puolesta, eivät sisällä viruksia, komentosarjoja, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia, aikapommia tai muita haitallisia komponentteja.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyntyyppisten takuiden tai kuluttajan sovellettavien lakisääteisten oikeuksien rajoitusten poissulkemista, joten jotkin tai kaikki edellä mainituista poissulkemisista ja rajoituksista eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällaisessa tapauksessa tässä jaksossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan suurimmassa määrin sovellettavan lain mukaan täytäntöönpanokelpoisina.

Sovellettava laki

Maan lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöösi voidaan soveltaa myös muita paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on huolta tai kiistaa Palvelusta, suostut ensin yrittämään ratkaista kiistan epävirallisesti ottamalla yhteyttä yritykseen.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, sinulla on oikeus saada sen maan lain pakottavia säännöksiä, jossa asut.

Yhdysvaltain lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) Sinua ei ole merkitty mihinkään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luetteloon.

Erotettavuus ja luopuminen

Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että kyseisen ehdon tavoitteet saavutetaan mahdollisimman suuressa määrin sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

Luopuminen

Ellei tässä sopimuksessa toisin mainita, näiden ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai velvoitteen täyttämättä jättäminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää tällaista oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen merkitse luopumista mistään myöhemmästä rikkomuksesta.

Käännöksen tulkkaus

Nämä käyttöehdot on saatettu kääntää, jos olemme asettaneet ne saatavillesi palvelussamme.
Hyväksyt, että alkuperäinen englanninkielinen teksti on etusijalla riitatapauksissa.

Muutokset näihin käyttöehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä ehdot milloin tahansa. Jos tarkistus on olennainen, pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Se, mikä muodostaa olennaisen muutoksen, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla palvelumme käyttöä näiden tarkistusten voimaantulon jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Vierailemalla tällä sivulla verkkosivustollamme: https://teleg.run/AWORLDME